Print article

EN ALTRES GEOGRAFIES

 

Arribar a la “puresa” de la mirada
no és difícil, és impossible.
Walter Benjamin


¿T’és possible de viure
algun instant sense el guiatge
de la cartografia, sense un mapa
a les mans? Amb el desig
de confondre’m el pas,
surto de casa, com cada dia,
i amb veu aliena i amb certa por
m’embarco en naus que no temen
l’instint, la més pura atracció
del buit (viatges que ofereixen
l’amplitud del món). I obro
la porta i m’endinso en altres geografies
i estenc les ales i gemego acotacions
al marge contra paraules fallides
i mil·lenàries que malfien dels cossos
que no conec (ara ja no gaire lluny de mi).


Sé que l’horitzó no existeix.
És un decorat perfecte. Com un sol rogenc.
Com la terra mullada. Com un gest
d’un rostre que no m’ignora,
encara no. Els desitjos esmicolen
l’impasse de la mirada, la lògica
de la cartografia. Si cap mapa
no exhaureix la realitat, ¿qui la inventa?

D’Un mateix cel.

Benicull de Xúquer: Set i Mig. 2000.

 


OTHER GEOGRAPHIES


The “purity” of the gaze is not just difficult
but impossible to attain.
Walter Benjamin


Is it possible for you to live
a moment without the guidance
of cartography, without a map
in your hands? Wanting to
wander, I leave the house,
as usual, and with a strange voice
and somewhat afraid, I embark on
vessels that don't fear instinct,
the purest attraction of the void
(journeys that offer the vastness
of the world). I open the door
and enter other geographies
and spread my wings and mutter
asides against faulty ancient words
that mistrust bodies I don't know
(now not very far from me).

I know the horizon doesn't exist.
It's a perfect backdrop. Like a burning red sun.
Like damp earth. Like an expression
on a face that doesn't ignore me
just yet. Desires smash
the impasse of your eyes, the logic
of cartography. If no map
exhausts reality then who creates it?

 

 

From The Same Sky.

Benicull de Xúquer: Set i Mig. 2000.