Print article

LA INEXISTÈNCIA DELS DIES

 

More delicate than the historians'
are the map-makers' colors
Elizabeth Bishop

 

La negació del món és haver d'entrar
amb el cor
feixuc en aquests temps llastimosos.
Fan l'olor agra i de florit de roba bruta
que ha esperat massa temps a la cistella de la bugada.
Sento també massa pudor de peus.
No hem sabut calibrar l'aire i se'ns fa difícil
respirar bé. No hauria insistit
en aquests comentaris si no hagués vist
a terra un tros de sòcol arrencat a la paret
que deixa al descobert rajoles sense guix.
És la simple presència de la vida
que s’arrecera en el desgast
de les coses, com si la pròpia vida gaudís
de furgar en els racons més sòrdids
de la indolència. També jo em recreo,
sorrut, en l’observació dels territoris
més desapercebuts, en l’escorcoll
dels més boirosos paisatges de cendra.
Ara només em queda desitjar
que les teues mans em despullen,
deixar-me absorbir pel gèlid tacte
d’un objecte ben malejat,
encorbant les espatlles, empassant-me
el dolor, amb els genolls premuts
contra el fred. Serro les dents amb vigor,
també per evitar l’esmussament
que em provoca aquesta sensació
de derrota. I em permeto recórrer
amb els dits els cantells rugosos
d'un dibuix que algun xiquet ha traçat
sobre la paret, amb la calma necessària.

 

 

De La degradació natural dels objectes

Premi Jocs Florals de Barcelona 2004.

Barcelona, Proa. 2004.


THE NON-EXISTENCE OF DAYS


More delicate than the historians'
are the map-makers' colors
Elizabeth BishopThe denial of the world is having entered
these pitiful times with a heavy heart.
They smell sour and moldy like dirty clothes
that have waited to long in the hamper.
I also smell the odor of sweaty feet.
We haven't adjusted the air flow and it's
hard for us to breathe properly. I wouldn't
insist on making these remarks if I hadn't
seen a piece of baseboard missing from the wall,
uncovering the old bare bricks behind it.
It's the simple presence of life shielding
itself with decay as if it enjoyed digging
into the shabbiest areas of indolence.
I also amuse my sullen self observing
the most unnoticed territories, searching
through the foggiest landscapes of ashes.
Now the only thing left to do is to wish
for your fingers to remove my clothes,
to allow myself to be fully touched
by the icy contact of a damaged thing,
shrugging my shoulders, bearing the pain
with my knees pressed against the cold.
I grit my teeth hard also, to avoid the dulling
effect produced by the feeling of defeat.
And I let myself run my fingers over
the rough edges of a child's drawing
sketched on the wall, with the required calm.

 

 

 

From The Natural Decay of Objectes.

Barcelona: Proa, 2004.