Print article

LA MIRADA D’ULISSES


¿És aquesta realment la primera pel·lícula,
la primera mirada?
TO VLEMMA TOU ODYSSEAPotser tot coneixement no comença
amb els ulls.
Potser, quan la meua mirada esdevé
mirada, no hi ha cap responsable,
algú a qui són degudes les coses. Potser són
els meus ulls avesats a les distàncies,
orbs de tanta mirada, els qui no saben encabir
aquest fragment de deliri, aquest rostre
inèdit i il·legible, que al desordre de les imatges
s’aferra. Potser, desitjós d’un esguard de xiquet
que tot ho reinventa (aquella mirada
capaç de, al caos, donar-li forma), no m’adono
de la urgència del present, dels ulls de l’ara,
del valor i dels límits de cada metàfora.
Si sóc un col·leccionista de mirades
desaparegudes, ¿per què també sóc incapaç
d’imaginar les mans que ara m’obliden,
de retrobar la innocència
de qui mira per primera vegada?


No sé on vaig. Sovint vaig creure que ho sabia.
Ítaca és la fi del viatge, però el viatge continua.

 

 

 

D’Un mateix cel.

Benicull de Xúquer: Set i mig. 2000.

 


 

ULYSSES' GAZE"Is this really the first movie, the first look?"
TO VLEMMA TOU ODYSSEAPerhaps not all knowledge begins
in your eyes. Perhaps, when my look becomes
a look, there's nobody responsible for it,
nobody in charge. Perhaps they're
my eyes, used to distance, blind from
so much looking, the ones that don't know
how to fit in this fragment of delirium,
this new and illegible face that clings
to the disarray of images. Perhaps, hoping
for a child's look that reinvents all things
(a gaze capable of giving shape to chaos),
I'm not aware of the urgency of the present,
of the now of my eyes, of the value and limits
of metaphor. If I am a collector of far gone
looks, why am I unable to imagine hands
that are forgetting me now,
to find again the innocence
of one who is looking for the first time?

I don't know where I'm going. I often thought I knew.
Ithaca is my destination but the journey goes on.

 

 

From The Same Sky.

Benicull de Xúquer: Set i mig. 2000.