Print article

LA SENSACIÓ DE L’OBLITPoc queda de l’excés d’equipatge
amb què vas marxar (records,
fressa, intimitat), com si tot fos
a l’abast d’uns ulls disciplents mentre evoquen
la flaire extrema d’una altra mar.
Així es prolonga aquest desencontre,
més i més lleuger a mesura que s’acreix
el dolor de les coses fingides,
a mesura que els dibuixos els fan altres mans;
una lleu sensació com de comiat,
com si fos un vent serè que solca
els núvols i s’acontenta
amb la quietud de les teulades,
amb el costum dels terrats.
¿Què faré d’ara endavant
si només sento gelor de vidres
i una verda aroma? ¿Si només
hi ha llum escassa i ingenuïtat?
De l’amor,
no n’hem parlat gaire. I és que, si pogués
sentor l’olor del buit que m’encega,
d’aquella metàfora
que circula lliure pels volts de la tarda,
no caldria oblidar rostres no paraules,
meditar sobre l’estrany pes de l’origen
i de la màscara. Olorar, si més no.
El fingiment. La fondària.

 

D’A curt termini.

(Premi « Festa d’Elx »).

València : Edicions 3 i 4. 1997

 


THE FEELING OF FORGETTING

 


Little is left of the excess baggage
you took when you left (memories,
commotion, intimacy), as if it were all
available to condescending eyes
while they evoke the intense smell
of another sea. That's how this
break-up drags on, weaker and weaker
as the pain of faking things mounts,
as gestures are made by new hands;
a slight feeling of goodbye, like the wind
calmly ploughing through the clouds,
content with the quiet of rooftops,
the habits of patios. What will I do
from now on if I can only feel icy
windowpanes and smell unripe odors?
If there is only scare light and candor?
We spoke
very little of love. If I could smell
the void blinding me, that metaphor
moving freely around the afternoon,
I wouldn't have to forget faces or words,
meditate on the strange weight of origins
and masks. To smell, at least.
Faking. Depth.

 

 

 

From Shot Term.

València: Tres i Quatre. 1997.