Print article

VOLUNTAT DE PODER

 

“A cada atur de mirada
floreix el mal en bellesa”.
Segimon SerrallongaQue fàcil seria parlar dels dies
de pluja que mai no acaben. De llocs
que no existeixen malgrat haver deixat
malmesa la nostra memòria.
De la terra banyada quan
les sabates s’omplen de fang.
Del bes quotidià que ens acomiada
i que ens alimenta fins ben entrat el vespre.
De les passes obstinades que cada
dia posen en marxa
el taxímetre de la nostra vida.
De la calor que desprèn el teu cos
quan t’adorms.
De les flors que es marceixen
per no haver canviat l’aigua. De l’aparent
simplicitat de les teues mans.

 

Que fàcil seria escriure
un poema si pogués posar en net
els primers dies d’un estiu qualsevol.
Encara una olor atzarosa
que em recorde l’extens poder de la teua pell.

 

 

D’Encara una olor. València, Bromera, 2003.

Premi Alfons el Magnànim València de Poesia.

Alzira: Bromera, 2003.

 


WILL TO POWER

“A cada atur de mirada
floreix el mal en bellesa”
Segimon Serrallonga

 

How easy it would be to talk about rainy
days that never end. About places
that don't exist although they have
unsettled our memory.
About the damp earth when
your shoes get covered with mud.
About the daily kiss to say goodbye
that tides us over until late evening.
About the stubborn steps it takes
every morning to get the cab
meter of our lives started.
About the heat your body gives off
when you're asleep. About the flowers that wilt
because we didn't change the water. About the apparent
simplicity of your hands.

How easy it would be to write
a poem if, in the final draft, I could capture
the first days of just any summer.
Even a chance smell
to remind me of the massive power of your skin.

 

 

From Even a chance smell.

Alzira: Bromera. 2003.