• _________________
MAGAZINES ARCHIVE

POETRY (BY VIKTOR KOEN)

INTERVIEW: Kostas Koutsourelis by SJ Fowler.

RESPONSES TO AMERICAN POETRY... 

ESSAYS: S. THILIKOU, STAVROS DELIGIORGIS , KLEOPATRA LIBERI

POEMS:  M. CELAL, A. GARCIA ,M. YENIAY, S. BOUHLAL,
P. COUMOUTSI, E. KARRAT. KRAGUJEVIC,  M. TSATSOU
V. THEODOROU,JASMINA TOPIC,
AURELIA LASSAQUE,
ANA RISTOVIC
 


EVENTS
                                                                    

SCRIPTORIUM
READ MORE